Místo určení

Představte si našeho hrdinu Karla, svérázného zachránce z oblaků spadlých andělů, vláčeného Osudem – právě přišel o syna, a ač těžce zraněn zločinci, tuší, že mu nebude dopřáno klidného zotavování. Ba právě naopak! V nezvyklé situaci si musí přeuspořádat své priority a postavit se svému novému protivníkovi, který usiluje o víc než jeden lidský život. Všichni věříme, že mu nedovolí zničit to, co je mu drahé a lidi, které miluje třeba i za cenu osobních obětí.